صابون گیاهی دیسکاور اوریفلیم

آیا می دانید در صابون دیسکاور اوریفلیم از کدام عصاره های گیاهی استفاده شده است؟ آیا وزن این صابون در مقایسه با قیمت فروش آن متناسب می باشد؟
بهترین صابونی که می توان برای شستشوی پوست به کار برد؛ صابونی است که اسیدیته ی آن کاملاً متناسب با آن بوده که در نهایت از آسیب های احتمالی نیز پیشگیری نماید.
اگر صابون ۱۴۰ گرمی دیسکاور سوئدی را در جهت زیبایی پوست انتخاب کرده اید؛ می توان خاطر نشان کرد که بهترین انتخاب ممکن را انجام داده اید.
در این صابون از گیاهان دریایی تا آنهایی که در خشکی به حیات خود ادامه می دهند؛ وجود دارند.
گیاهان سبز دریایی به همراه عصاره ی طبیعی گل های سفید و گل زنبق که تکمیل کننده ی این لیست است؛ ترکیب گیاهی این صابون را شامل می شوند.

تماس بگیرید