صادرات صابون پوست صورت

صابون ها انواع گوناگونی دارند، برخی از صابون ها متناسب با پوست صورت با توجه به حساسیت هایی که دارد، تولید می گردد. صادرات این محصولات چگونه صورت می گیرد؟
ایران تولید کننده انواع مختلف صابون ها می باشد، صابون ها متناسب با پوست بدن تولید می گردند، اما به دلیل حساس بودن پوست صورت، نوع صابون تولید شده برای این قسمت از بدن تنوع بیشتری دارد.
صابون های پوست صورت برخی خشک کننده، برخی مرطوب کننده و دسته ای دیگر معمولی هستند که متناسب با پوست های چرب، خشک و معمولی تولید شده اند. صادرات صابون ها به کشور های مختلف با سفارش اینترنتی در مقادیر بالا انجام می شود.

تماس بگیرید